X
Back to the top

Regulamin Bubble Football

1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady i reguły obowiązujące uczestników podczas gier i zabawach z użyciem dmuchanych kul tj. Bubble Football.

2. Warunkiem uczestnictwa jest brak przeciwwskazań zdrowotnych do zabawy ruchowej tego typu.

3. Zamówienie usługi odbywa się za pośrednictwem formularza kontaktowego, gdzie klient może dokonać rezerwacji terminu. Płatności dokonuje się za pośrednictwem platformy ActiveNow oraz systemu t-pay.

4. Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację pisemnie lub za pośrednictwem maila kontaktowego, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową (przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy).

5. Z kul mogą korzystać osoby mierzące niemniej niż 120 cm i/lub osoby ważące poniżej 120kg. Uczestnictwo osób niepełnoletnich jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą dorosłego opiekuna.

6. Osoba biorąca udział w grze, a w przypadku osób niepełnoletnich opiekun tej osoby, oświadcza, że jest świadomy ryzyka, jakie wiąże się z udziałem w grze, uczestniczy w niej z własnej woli i na własną odpowiedzialność.

7. Osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających, a także zagrażające ogólnemu bezpieczeństwu nie będą dopuszczone do udziału w rozgrywkach. Decyzję w tej kwestii podejmuje obsługa.

8. Uczestnicy mogą brać udział w grze wyłącznie w obuwiu na płaskiej podeszwie.

9. Przed założeniem dmuchanych kul, uczestnik zobowiązany jest do usunięcia wszelkich przedmiotów zagrażających zdrowiu własnemu oraz innych uczestników, a także elementów, które mogą doprowadzić do przebicia kuli od wewnątrz tj. okulary, biżuteria, zegarki, paski, spinki do włosów itp.

10. Należy przestrzegać zasad ustalonych podczas gry, a sprzętu używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem oraz stosować się do poleceń obsługi.

11. Należy pamiętać, aby prawidłowo założyć pasy bezpieczeństwa tj. przełożyć ramiona przez ramiączka uchwytów tylnych, natomiast przez cały czas trwania zabawy należy trzymać się uchwytów przednich.

12. Podczas całej zabawy należy zachować zdrowy rozsądek oraz szczególną ostrożność.

13. Nie należy zderzać się z osobami niewyposażonymi w dmuchane kule oraz z osobami, które leżą lub próbują wstać.

14. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie wpadać na przedmioty mogące uszkodzić kule tj. słupki bramek, ławki, drabinki, ogrodzenie itp.

15. Osoby biorące udział w grze ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania sprzętu. W takiej sytuacji organizator ma prawo domagać się zwrotu kosztów naprawy.

16. Gra powinna zostać przerwana niezwłocznie na każdy sygnał obsługi.

17. Osoby niestosujące się do obowiązujących zasad, zostaną niezwłocznie wyłączone i usunięte z pola gry.

18. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności lub usterki dmuchanej kuli należy niezwłocznie przerwać grę i powiadomić obsługę.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości udostępnienia kul i organizacji zabawy w przypadku, gdy plac gry nie spełnia wymogów bezpieczeństwa.

20. Uczestnicy zezwalają na udostępnianie własnego wizerunku oraz umieszczenia zdjęć i filmów na stronie internetowej lub profilach w mediach społecznościowych organizatora. W innym przypadku należy powiadomić obsługę.

21. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie.

22. W sprawach nieokreślonych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje organizator.

Logo Napompowani Bubble Football

Godziny pracy

Pn - Pt9:00 - 21:00
Weekend10:00 - 20:00

Kontakt

795 424 533

Projekt i realizacja Mateusz Turek